Afgelopen weken zijn we getuige geweest van het debacle van de eindexamens VMBO-Maastricht. Leerlingen en ouders zijn slachtoffer geworden van een falende organisatie onder falende leiding. En het aanzien van het VO in Maastricht loopt schade op.

De politiek in Maastricht (gemeenteraad en wethouder) heeft meteen zijn steun en solidariteit met ouders en leerlingen uitgesproken. We hebben in twee brieven aangedrongen op snelle duidelijkheid voor de leerlingen en handhaving van de resultaten van het centrale schriftelijke examen. Gelukkig heeft de minister daar nu mee ingestemd. Hopelijk krijgen de kinderen nu echt snel helder wat nu nog van het verwacht wordt zodat ze zo snel mogelijk toch hun diploma uitgereikt krijgen.

Als politiek en gemeenraad voelen we een zware verantwoordelijkheid, ook voor de toekomst van het onderwijs in de stad. En daar hebben we al langer problemen mee, zoals jullie wellicht vaker gehoord hebben. Jaren geleden heeft het enige schoolbestuur in de stad (LVO) een domeinenplan gelanceerd waarbij er een Vmbo, een Havo en een Vwo zou komen. Dat plan vond nergens steun, stuitte op veel verzet en leidde tot vertrek van grote groepen leerlingen naar de randen van de stad. Pas begin dit jaar heeft LVO het domeinenplan ingetrokken en is gaan werken aan een nieuw masterplan. Intussen was wel de fusie in het Vmbo geforceerd tot stand gebracht en we kunnen nu constateren dat die school het onderwijs niet goed heeft georganiseerd.

De leiding van LVO heeft hier duidelijk grote steken laten vallen. GroenLinks dringt daarom met de andere partijen aan op onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken.

Bij alle debatten over mogelijke oplossingen staat voor GroenLinks voorop dat Maastricht zo snel mogelijk goed toekomstbestendig onderwijs moet hebben op alle niveaus, waarbij de kansen voor de kinderen optimaal zijn en ouders keuzemogelijkheden worden geboden.

Samen met SPM, PVM en PvdA heeft GroenLinks een motie ingediend waarin dat alles uitgebreid beschreven staat. Die motie op 3 juli is vrijwel raadsbreed aangenomen.

Marlise Korsten

 

De motie vind je hieronder.