GroenLinks was niet voor de uitbreiding van de 60dagen norm, in tegenstelling tot een meerderheid van andere partijen, die wel voor een eenmalige uitbreiding was.

Het enige argument voor een uitbreiding van de norm is een eenmalige extra bijdrage aan de economie. Wat ons betreft is de norm een moeizaam bereikt compromis tussen de belangen van ondernemers en bewoners. Deze heikele balans moet je niet zo snel verstoren.

De eenmalige uitbreiding van 11 dagen zal niet betekenen dat de gevolgen van de Corona crisis worden opgeheven. Daarvoor is het echt nodig structureel met elkaar na te gaan wat er moet veranderen. Nu krijgt de crisis voortdurend de rol om normen die we met goede redenen hebben vastgelegd te omzeilen.

We zijn het helemaal eens dat we in de crisis van alles moeten doen om de ondernemers te ondersteunen. Maar dat kan ook binnen de norm. We zien nu al dat flink wat evenementen worden uitgesteld of afgeblazen. Het is ook helemaal de vraag of al deze evenementen doorgang kunnen vinden. Wat ons betreft nog meer reden om de 60 dagen norm te blijven hanteren, want als er dan ruimte komt in de kalender door het niet doorgaan van evenementen is er wat ons betreft de collegebevoegdheid om bepaalde evenementen binnen die norm uit te breiden.

We zijn als GroenLinks Maastricht tegen de openstelling van winkels op de 2e kerstdag. Dit hebben we in de raadsvergadering ook duidelijk laten horen.

Dagblad De Limburger vond dit argument niet tellen, omdat we een motie van PVM tegen de openstelling niet ondersteunden. We hebben echter duidelijk aangegeven, dat we tegen openstelling van de winkels zijn, maar dat we de argumenten van PVM niet delen.

Er was ook verder niets om over te stemmen; er lag geen collegevoorstel, waarover de raad kon besluiten. Het was een collegebevoegdheid, dit besluit te nemen.

De Limburger doet het bovendien voorkomen, alsof de winkels op 2e kerstdag open mogen, omdat de motie van PVM niet werd aangenomen. Niets is minder waar. Ook al was die motie aangenomen, had het college gewoon bij hun besluit kunnen blijven. Slechte beurt voor de Limburger!