Fundamentalistische uitingen in naam van een religie of ideologie (welke dan ook), blijken steeds weer mensen er toe aan te kunnen zetten moorden te plegen en daarmee te proberen onze samenleving te ontwrichten. 

Een open en tolerante samenleving blijft kwetsbaar voor dit soort terreur en ook nu blijkt weer hoe moeilijk het is om deze moordpartijen te voorkomen.

We leven zeer mee met de nabestaanden van de slachtoffers en scharen ons achter de maatschappelijke verontwaardiging die velen in Frankrijk de straat op deed gaan.

Voor ons is een pluriforme samenleving, waarbij niemand bang hoeft te zijn om zijn mening te uiten, essentieel.

We accepteren niet dat groepen of politici deze gebeurtenissen aangrijpen om, bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Alleen eenheid is het juiste antwoord op terreur!