Voortbestaan "Culturele Vrijplaats" zorg voor stad Maastricht

Na 15 jaar is het gebouwencomplex "Landbouwbelang" aan herontwikkeling toe. Raadslid Coen van der Gugten diende daartoe, mede ondersteund door andere partijen, een amendement in op de raadavond van 27 juni.

“De "Culturele Vrijplaats" die op die plek al 15 jaar floreert moet daarbij een faire kans krijgen om te overleven. Op dié of een andere plek.” De raad van Maastricht sloot zich in meerderheid aan bij de oproep dat daar bij de verdere ontwikkelingen nadrukkelijk aan gewerkt moet worden.

Dat de "Culturele Vrijplaats" een waardevol puzzelstukje vormt in het Maastrichtse culturele    landschap wordt inmiddels breed gedragen.
Wat de bewoners en gebruikers van het Landbouwbelang op die plek al zo lang doen heeft mede bijgedragen tot de culturele invulling en specifieke sfeer die we in Maastricht rond de timmerfabriek zo waarderen.
De betrokkenheid van de (internationale) studentenwereld is daarbij opvallend en van belang. Dat 15 jaar tijdelijkheid geen eeuwigheid kan zijn, is inmiddels voor iedereen ook duidelijk. Reden om het proces van verandering daar goed te willen detailleren en daarbij nadrukkelijk ook oog te hebben voor de continuïteit van de "Culturele Vrijplaats".”

In haar besluitvorming geeft de raad, op initiatief van GroenLinks, aan:
- nadrukkelijk vast te stellen dat de Culturele Vrijplaats van belang is
-bij mogelijke initiatieven de mogelijkheid de Culturele Vrijplaats daarin een plek te geven in de beoordeling van die initiatieven mee te nemen.
- de rol van Maastrichtlab bij het onderzoeken van mogelijkheden ten volle te benutten
- de gewenste samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke diensten/verantwoordelijk-heden te benadrukken.
(de gemeente is tegelijkertijd eigenaar, handhaver, stadsontwikkelaar en cultuurhoeder...)
- het nog tijdelijk huidige functioneren van de freezone op die plek van een realistisch tijdpad  en veiligheidsrandvoorwaarden te voorzien.