In juni heeft Mark Mülders namens GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over het ontvangen van giften in de bijstand. Toen al deden wij de suggestie om dit bedrag van 1.200 euro te verruimen naar 1.800 euro. Het college ging toen niet akkoord met het voorstel van Mark. De wethouder gaf in de beantwoording van de schriftelijke vragen aan dat hij op de landelijke ontwikkelingen - het wetsvoorstel "Participatie in balans" wilt wachten. 

Dit is - we zijn inmiddels ruim vier maanden verder - echter vertraagd door de val van het kabinet. Momenteel heeft wethouder Bastiaans - vanwege ziekte van wethouder Meij - de portefeuille armoedebestrijding. Naar aanleiding van de mondelinge vraag tijdens de rondvraag die Mark dinsdagavond aan wethouder Bastiaans heeft gesteld wordt het giftenbeleid voor mensen in de bijstand in Maastricht dit jaar nog verruimt naar 1.800 euro.

GroenLinks blijft zich inzetten voor iedere Maastrichtenaar in het bijzonder voor hen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voor meer informatie over de verruiming van het giftenbeleid verwijzen wij naar de volgende artikels in De Limburger en op RTV Maastricht.