Nieuws

Protest richting 2e kamer inzake de huurplannen van Minister Dekker

Oproep aan huurders Maastricht en Mergelland (Protest Donderdag 3 maart 2005, 13.00 uur Den Haag).
Op initiatief van Keer Het Tij Maastricht, roepen de 3 huurders-verenigingen (Woonbelang, Woonvallei en Servaassleutel) de huurders van de desbetreffende corporaties op om donderdag 3 maart gratis met de bus vanuit Maastricht naar Den Haag te gaan om daar een krachtig protest te laten horen richting 2e kamer inzake de huurplannen van Minister Dekker.

Lees verder

DWARS haalt handtekeningen op voor betere dierentransporten.

Burgers in heel Europa pikken het niet langer dat hun varkens, koeien en schapen het haasje zijn. De toekomstige grondwet van de Europese Unie geeft hen het recht om hun boosheid in strengere regels om te zetten: met één miljoen handtekeningen kunnen ze de Europese Unie binnenkort dwingen om het initiatief te nemen voor nieuwe wetgeving. De pas opgerichte Europese groene partij, steunt hen daarbij van ganser harte door in heel Europa handtekeningen in te zamelen.

Lees verder

Coffeeshops aan de grens!

In december heeft de fractie een reactie naar burgemeester Leers gestuurd over zijn ideeën over het plaatsen van coffeeshops aan de grens.

Lees verder

Samenvatting van de Raadsvergadering van februari 2005

Een bijeenkomst waarin drie initiatiefvoorstellen worden besproken. De overige agendapunten voor deze vergadering blijken bij de bespreking in de diverse raadscommissies reeds tot overeenstemming te hebben geleid waardoor burgemeester Leers de onderwerpen simpel kan afhameren: “Aldus Besloten”.

Lees verder