Anne Lucas

Anne Lucas

Wie is Anne?
Ik studeer European Studies aan de Universiteit Maastricht met zwaartepunt identiteit en democratisering in voormalige USSR staten. Al bijna 20 jaar woon ik in Maastricht en zet mij actief in voor minderheden en vrouwenrechten.

Wat drijft Anne?
Actievoeren zit mij in het bloed. Door me kandidaat te stellen, wil ik de vele thema’s, die mij na aan het hart liggen, zoals Mensenrechtenschendingen, Discriminatie, Duurzaamheid en Klimaat, in de gemeenteraad brengen. De normen en waarden van GroenLinks passen daarbij heel goed bij mij. 

Grootste uitdaging voor de stad volgens Anne.
Maastricht is sterk aan het veranderen. Belangrijkste uitdagingen zijn voor mij:
•    Seksuele intimidatie en geweld terug te dringen
•    Studentenhuisvesting
•    Bevolking en universiteitsstad bij elkaar te brengen
•    Inclusiviteit: iedereen zou zich moeten thuis voelen in Maastricht
•    Inzet voor meer gezonde dialogen en onderling begrip
•    Minderheden beter hoor- en zichtbaar te maken