Hoe mensen leven? Hoe mensen omgaan met de fysieke omgeving waarin zij leven en hoe dat invloed heeft op hun werkzame, culturele en sociale leven, maar ook andersom, hoe dit weer invloed heeft op hun wensen t.a.v. hun fysieke omgeving, fascineert mij. Mensen gebruiken hun veerkracht om telkens weer verder te bouwen aan hun leven, hun wijk, hun stad en hun land. Met name de positie van kinderen heeft mijn belangstelling, via goede scholing, adequate zorg en een levensomgeving die hen stimuleert om zich te ontwikkelen.