Kim Rekko

Kim Rekko

Wie is Kim
Ik ben geboren en getogen in Maastricht. Ik heb aan de TU in Delft Design for Sustainability gestudeerd en heb afgelopen jaren diverse sectoren geadviseerd om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Ik ben getrouwd met Wim Smeets, directeur van de Muziekgieterij en we hebben samen twee prachtige kinderen Menno en Kirsten. Ik werk als adviseur voor de Green Leisure Group en actief als gemeenteraadslid namens GroenLinks. 

  Wat drijft Kim
  Mijn omgeving, de stad, de wereld beter, mooier, leefbaarder, rechtvaardiger, gezonder, duurzamer en socialer maken is wat mij drijft. Voor de toekomst van mijn kinderen en die van anderen. Ik wil dat de energietransitie duurzaam en eerlijk verloopt, samen met onze bewoners. Inwoners met een kleine beurs worden koplopers in energiebesparing. Met ‘wortel en stok’ zorgen we dat bedrijven meedoen in de energietransitie. Met diverse partijen worden afspraken gemaakt over afvalscheiding, duurzame logistiek en maatregelen om energieverspilling tegen te gaan. Mensen met een kleine portemonnee moeten kunnen meekomen in en profiteren van de energietransitie. We bestrijden energiearmoede en zorgen dat de totale woonlasten van huishoudens met een lager inkomen niet stijgen. We beschermen onze natuur, gaan landschappen herstellen en versterken, en maken onze omgeving weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering: tegen extreme hitte, droogte en hoosbouwen. 

  Grootste uitdaging voor de stad volgens Kim
  Het is een grote uitdaging voor de stad om in 2050 klimaatneutraal en in 2030 afvalloos te worden. Dit zijn ambities die we alleen samen kunnen gaan realiseren. De klimaatcrisis is de grootste opgaven van onze tijd. Het tegengaan van de opwarming van de aarde vergt al onze daadkracht, creativiteit en samenwerking. Samen met alle bewoners kunnen we verduurzaming echt in de praktijk brengen. De energietransitie dient duurzaam en eerlijk te verlopen en samen met de bewoners te worden vormgegeven en uitgevoerd. Duurzaam staat voor maximale investeringen in energiebesparing, schone energie en een klimaatpositieve gebouwde omgeving. Eerlijk betekent dat mensen met een kleine portemonnee kunnen meekomen in en profiteren van de energietransitie. 

  Verder maken we ons sterk voor een economie die grondstoffen in de kringloop houdt. We zetten in op korte ketens en hergebruik van grondstoffen. De gemeente geeft in haar inkoopbeleid het goede voorbeeld en neemt maatregelen om de hoeveelheid restafval te verminderen.

  Waar vind je Kim
  Aangezien we een hond hebben zie je ons geregeld in de Hoge Fronten en Jekerdal voor een wandeling. Daarnaast gaan we graag borrelen in de binnenstad bij diverse cafe’s en natuurlijk in de Muziekgieterij.