Zelfstandig musicus en webdesigner, 1 volwassen dochter

Meer dan 20 jaar heb ik met veel plezier in Duitsland gewoond en gewerkt. Daar heb ik gezien, hoe Duitsland met sociale zekerheid omgaat. Daar is veel misgegaan; laten wij niet dezelfde fouten maken! Cultuur en milieu hebben er daarentegen een veel grotere waarde dan in Nederland.

Laten we over de grenzen kijken en van elkaar leren #diversiteit. Daarvoor is ook Europa zo belangrijk!

Waarom GroenLinks?

Groen en Links betekent voor mij ook een alternatieve manier van denken en leven met minder consumptie en meer aandacht voor wat we echt nodig hebben, i.p.v. reageren op en meedoen met kunstmatig gecreëerde behoeftes. Onze neo-liberale maatschappij heeft een alternatief nodig. Ik probeer deze ideeën in mijn eigen leven toe te passen. Ik heb geen auto meer en ik werk minder. Dat betekent keuzes maken. Zo heb ik meer tijd om politiek actief te zijn.

Om meer voorbeelden van alternatieve omgang met onze moderne wereld laten zien, en om bij de wortel van de vele problemen van onze maatschappij te komen, zet ik mij in om iedereen de mogelijkheid te geven, zelf iets bij te dragen. Zo heb ik samen met Hans Passenier onze maandelijkse online meet-ups in het leven geroepen met het doel, makkelijker met vele mensen in contact te komen en te discussiëren. We hopen dit in de toekomst met fysieke meet-ups te gaan combineren. Ik zet mij in voor meer burgerparticipatie; ik vind, dat onze maatschappij nog veel te veel top-down is georganiseerd.

Basisinkomen als grondrecht zou naar mijn idee de beste aanpak van armoede en werkgelegenheid zijn. Meer belasting op het grote kapitaal maakt dit zonder meer mogelijk! Bij een basisinkomen zou niet iedereen meer full-time moeten werken; met minder stress en burn-outs als gevolg. En recente experimenten met het basisinkomen toonden aan, dat mensen hierdoor vaker een parttime baan erbij nemen en juist niet lui achterover leunen, zoals door velen werd verwacht.

Als zelfstandig musicus ben ik gewend, dat het resultaat van alle spelers meer kan zijn dan de som van alle individuen. Door naar elkaar te luisteren en elkaar te inspireren, krijgen we samen meer voor elkaar en daar help ik graag aan mee.

Natuurlijk ligt mij de cultuursector erg aan het hart; mijn eerste daad als burgerraadslid was om informatie uit de sector op te gaan halen. Samen met Hans Passenier hadden wij daardoor genoeg informatie om de door de wethouder aangedragen cultuurvisie met goede argumenten terug te sturen naar de tekentafel en om stadsgesprekken met de cultuursector te verlangen. Mede hierdoor kwam een nieuwe, door ons mede gedragen cultuurvisie tot stand.

We zijn nu een groen kantje van de maatschappij; ik ga voor een GROEN en LINKS alternatief: GroenLinks!

GroenLinks: DUURZAAM SAMEN LEVEN

Lex Vos

Portefeuilles:

  • Kunst & Cultuur
  • Economie
  • Evenementen
  • Toerisme & Horeca
  • Milieu
  • Smart City