Marlise Korsten, gepensioneerd lid directie school VO, 19 jaar woonachting in Maastricht, partner, 2 volwassen zoons, 2 kleinkinderen

Ik vind verbindingen belangrijk. Fysieke vanwege de economische waarde; en vanwege andere culturen die je over grenzen heen leert kennen. Maar ook verbindingen tussen mensen; een SAMENleving waarin we samen de schouders eronder zetten en SAMEN-redzaam zijn. Verbindingen tussen mensen van alle kleuren, herkomst, geaardheid en leeftijd. Verbindingen tussen heden en toekomst: vooruit willen denken zonder geleerde lessen te vergeten. Verbinding tussen onze leefstijl en behoud van onze aarde. Verbinding ook in beleidsterreinen: cultuur als bindmiddel; buurtcafe’s om onnodig beroep op zorg te voorkomen.

Maar ook verbinding in je eigen leven: de mogelijkheid om te kunnen werken, én moeder te kunnen zijn, én actief burger te zijn én te genieten van vrije tijd. Ontspannen, tolerant en vrolijk.

In mijn praktijk als raadslid in de afgelopen periode betekende dit o.a.: voortdurend pleidooi voor experimenten met een vorm van basisinkomen, op alle fronten strijd tegen armoede m.n. onder kinderen, actie voor verbetering schuldhulpverlening, motie die heeft geleid tot een prijs voor de meest inclusieve werkgever, invoering van het Right to Challenge in Maastricht, actie om Burgerbegroting in Maastricht van de grond te krijgen, welkom voor vluchtelingen actief ondersteunen, motie tegen seksuele intimidatie in het Maastrichtse uitgaansleven, amendement dat een blowverbod van softdrugs voorkwam en actieve inzet in en buiten de Raad tegen de uitzetting van Afghaanse vluchtelingen.

GroenLinks: DUURZAAM SAMEN LEVEN

GroenLinks Maastricht

Portefeuilles:

  • Openbare orde en veiligheid
  • Drugsbeleid
  • Onderwijs
  • Jeugd(zorg)