Zonneweide Lanakerveld

GroenLinks is blij dat de eerste resultaten van de nieuwe coalitie zichtbaar worden. De zonnepanelen in het Lanakerveld worden aangelegd en daarmee realiseren we nu ook een wat grotere stap in de lange mars die energietransitie heet.

Én we doen dat op een manier die vooral ook rekening houdt met de directe omgeving.

Op 11 december heeft de raad groen licht gegeven voor de zonneweide in het Lanakerveld langs de grens met België.

Een veelbesproken en vooral voor de buurt Caberg controversieel onderwerp. Bij het agendapunt zaten maar liefst 48 documenten met feiten, argumenten en meningen en emoties. Allemaal het resultaat van een intensief inspraaktraject.

Het debat maakte vooral duidelijk dat nog lang niet iedereen ziet hoe urgent het is dat we ook in onze stad werkelijk alles doen wat we kunnen om de doelstellingen “Maastricht klimaat neutraal in 2030” ook maar enigszins haalbaar te maken.

Voor GroenLinks is duidelijk dat het realiseren van die 32 hectare zonnepanelen een van de weinige, zo niet enige, optie is om met zonnepanelen een wat grotere slag te maken onder regie van de gemeente zelf. Alleen in het Lanakerveld beschikt de gemeente over voldoende grond in eigendom en is een snelle realisatie daardoor mogelijk.

Bovendien is het eindelijk, na jaren, een invulling van het Nederlandse deel van het grensoverschrijdende bedrijventerrein waarvoor al lang geleden die bestemming is vastgelegd.

Het worden dus zonnepanelen in plaats van bedrijfshallen op die strook langs de grens. Het is meteen aanleiding om de landschappelijke inrichting van het gebied serieus aan te pakken en daardoor ook andere problemen op te lossen. Door de grote afstand van de bedrijven in België tot de huizen in Caberg bleek een geluidswal van grond geen echte oplossing te bieden, bovendien is de realisatie ervan logistiek een probleem. Vooral het uitzicht op de bedrijven op het Belgische deel krijgt daarom door een groenwal een flinke upgrade, er wordt een stukje fietsroute gerealiseerd en door de inrichting van het terrein worden de zonnepanelen zó in het landschap ingepast, dat ze vanuit Caberg niet te zien zijn. Door de herinrichting van het Lanakerveld langs de grens komt de kwaliteit van het resterende deel van dit oude cultuur landschap denkelijk beter tot zijn recht.

Een deel van de zonnepanelen wordt in een coöperatief businessmodel gerealiseerd, waardoor burgers van Maastricht volop de kans krijgen in het project deelgenoot te worden. Dat is belangrijk omdat niet iedereen op eigen terrein voldoende zonnepanelen kan realiseren en mensen soms meer willen dan hetgeen ze op hun eigen dak kwijt kunnen.

Geen gemakkelijke beslissing, maar dankzij al die betrokken meningen en emoties wordt het project wel beter van kwaliteit. En omdat GroenLinks vindt dat we alle kansen om lokaal energie op te wekken moeten aangrijpen, zetten we hard door op alle andere opties die in onze stad nog te vinden zijn. Die lange mars is nog niet gelopen…

 

Coen van der Gugten,

raadslid voor GroenLinks in Maastricht.