Mark Mülders kwam in september 2022 in de gemeenteraad na het vertrek van Saskia Hermens. In de afgelopen maanden is Mark tot de conclusie gekomen dat hij zijn kwaliteiten en focus liever legt op de inhoudelijke portefeuilles, werkbezoeken en gesprekken met Maastrichtenaren maar ook met zorgorganisaties, culturele instellingen en sportverenigingen. Daar ligt zijn kracht. Hij gaat als een verbinder constructief voor de inhoud. Een voorbeeld is de bijeenkomst op 23 maart in Amby over de toekomst van de ouderenzorg.

Coen van Gugten kwam in september 2022 opnieuw in de gemeenteraad. Hij zat al eerder acht jaar in de gemeenteraad. De komende twee jaar ziet Coen het onder andere als taak in de rol van fractievoorzitter om de fractie over twee jaar goed beslagen op het ijs van de gemeenteraadsverkiezingen te brengen. 

Het bestuur en de fractie zijn Mark erkentelijk voor zijn inspanningen in de afgelopen 1,5 jaar in de rol van fractievoorzitter. Tegelijkertijd wenst het bestuur en fractie Coen heel veel succes toe met de rol van fractievoorzitter.