Het Spartacus plan wil de hele regio een beter OV geven. De lightrail van Hasselt naar Maastricht maakt daar deel van uit.

Maastricht besloot als stad aan te sluiten en mee te doen. Na dat besluit hebben we ons verbonden aan de uitvoering, waar we nu middenin zitten.

In die uitvoering is het aanbesteden een belangrijke strategische fase, waarin onderhandelingen een grote rol spelen. De voortgang daarvan is vertrouwelijk en niet geschikt voor een openbaar debat.

In het veranderend politiek landschap in België kiezen sommige partijen ervoor het project te willen stoppen.

GroenLinks Maastricht vindt dat bizar, omdat daarmee de verbetering van het OV waar de regio zo’n behoefte aan heeft, voor zo’n 30 tot 40 jaar wordt afgeblazen.

In Maastricht nu ook het project ter discussie stellen, raakt onze stad in haar primaire belangen: we lopen het risico financieel aansprakelijk te worden gesteld én gaat dan de verbetering van het OV in de regio ook aan onze neus voorbij.

Voor GroenLinks is de betere keuze om het uitvoeringstraject nu gestaag door te zetten, ons aan de gemaakte afspraken te houden en daarmee onze Belgische contractpartner te steunen in het realiseren van beter OV in de regio. Want daar hebben we zeker weten behoefte aan.

We hebben daarbij vertrouwen in de betrokken wethouder dat we tijdens het proces adequaat geïnformeerd worden over de voortgang daarvan.

Klik hier voor een toelichting