In het kort:

  • Het akkoord bouwt aardig verder op bestaand beleid, maar schetst geen aantrekkelijk toekomstperspectief op thema’s als klimaatbeleid, armoedebestrijding en diversiteit.
  • Een nieuwe coalitie met zeven partijen is een hele uitdaging. Het lukt de partijen onvoldoende om veelkleurige plannen te maken – met als resultaat dan ook vele tinten grijs.
  • Met de lessen van het hoogwater wordt te weinig gedaan. Door het ontbreken van klimaatbeleid in de portefeuilleverdeling dreigen groene ambities achterop te raken.

GroenLinks Maastricht…

  • Maakt zich ernstig zorgen over het draagvlak voor dit akkoord. Waar o.a. Maastricht University, de Tempeleers en zelfs  een filosoof werden gehoord in de consultaties, sprak de coalitie niet met bijv. de Quiet Community of de Klimaatbeweging.
  • Is trots op veel van de bereikte resultaten van de afgelopen jaren. Zoals de fietsbrug bij Borgharen, de zonneweide Lanakerveld, de sociale woningbouw op de Groene Loper, enz. 
  • Zal nieuw beleid inhoudelijk beoordelen. Wat goed is voor de toekomst van #HeelDeStad steunen we constructief. Wat deelbelangen of de status quo dient zullen we kritisch bevragen. 

    Hiermee heeft deze coalitie zelf in de hand wat voor GL fractie het tegenover zich krijgt!