Harry vervangt tijdelijk Anne Lucas vanwege ziekteverlof. Op de eerste plaats wensen wij Anne namens de fractie Maastricht en het bestuur van GroenLinks Maastricht-Heuvelland een goed herstel toe.

Harry zal de komende periode de portefeuilles van Anne Lucas overnemen waaronder onderwijs, jeugdzorg en veiligheid. Harry is al sinds september 2021 Burgerlid in de Maastrichtse gemeenteraad. Wij wensen Harry Schouten veel plezier en succes toe bij de invulling van het raadslidmaatschap.