Het was een mooie raadsavond op 9 februari. De Raad schaarde zich unaniem achter het voorstel voor de reconstructie van de Tongerseweg. Eindelijk een eerste stap naar een voetgangers- en fietsvriendelijke weg met naar verwachting minder overlast van vrachtwagens. Iets wat nauwkeurig in de gaten houden moet worden natuurlijk.

“Niet eerder trokken we zoveel uit de kast om belanghebbende inwoners bij de reconstructie van een weg te betrekken. En dankzij het door GroenLinks in 2018 ingebrachte STOP-principe, is het uiterste bereikt om voetgangers en fietsers meer veiligheid en comfort te bieden”, aldus GroenLinks-wethouder Gert-Jan Krabbendam.

Naast het succes van de Tongerseweg, werd de woonprogrammering goedgekeurd en daarbij werd onze motie aangenomen. Onze motie vroeg met name aandacht voor de huisvesting van kwetsbare groepen zoals kwetsbare jongeren, verstandelijk gehandicapten, maatschappelijke opvang, statushouders, grote gezinnen etc.

Ook is er unanieme steun voor een motie over de toekomst van het Openbaar Onderwijs in Maastricht. We hebben stevig duidelijk gemaakt dat LVO zich aan de afspraken moet houden en het liefst zo snel mogelijk met de Raad in gesprek moet gaan over de toekomstplannen.