Schriftelijke vragen n.a.v. (niet?) uitvoeren Motie Cultuurparticipatie

Eind november dienden we een motie in om te voorkomen, dat kennis en netwerk op het gebied van cultuurparticipatie verloren zou gaan. Deze motie werd met een grote meerderheid aangenomen. Bij navraag van onze kant leek het er echter op, dat deze motie (nog) niet is uitgevoerd. Wij zijn benieuwd naar het antwoord van de wethouder.

Er was haast geboden bij de uitvoering van de motie, aangezien een van de belangrijkste uitvoerders tot nu toe, Tout Maastricht (werkend met zeer goede resultaten), geen perspectief meer had vanaf januari 2020 wegens stoppen van de financiering. Nu maakt het GroenLinks niets uit, wie de cultuurparticipatie stimuleert en ten uitvoer brengt. Maar we weten, dat cultuurparticipatie een complex thema is en dat er met veel gemeenschapsgeld (vanaf 2011!) veel expertise op dit gebied is opgebouwd door Tout Maastricht. Wij vinden, dat deze expertise niet verloren mag gaan en dat was de reden voor onze motie.

Intussen zijn we in 2020 aangekomen en er lijkt niets te zijn gebeurd. Reden genoeg voor GroenLinks, hierover de volgende schriftelijke vragen te stellen.

art. vragen motie cultuurparticipatie