Burgerbegroting Maastricht is een succes

GroenLinks is er trots op dat we als stad zijn gestart met de burgerbegroting, nadat onze fractie dit in 2017 op de kaart heeft gezet. Nu is het zaak om door te pakken met het burgerberaad (over de nieuwe omgevingsvisie) en participatie in onze wijken en buurten. Geef de ruimte aan onze burgers van Maastricht om zaken zelf te regelen!

Maastricht heeft op het gebied van burgerparticipatie veel bereikt door inwoners mee te laten denken over een nieuwe stijl van vergaderen door de gemeenteraad en door het ‘right to challenge’ mogelijk te maken. GroenLinks is er trots op dat we als stad zijn gestart met de burgerbegroting, nadat onze fractie dit in 2017 binnen de gemeenteraad op de kaart heeft gezet. Nu is het zaak om ook stappen te zetten met de eerste burgerraad over de nieuwe omgevingsvisie, en met participatie in de buurten en wijken. 

Meer dan 60 burgerinitiatieven in Maastricht

GroenLinks heeft vertrouwen in de creativiteit en betrokkenheid van de Maastrichtenaren. De laatste jaren is duidelijk geworden dat er meer gevraagd wordt van mensen, hun directe omgeving en de buurt en er steeds vaker een beroep gedaan wordt op samenwerking en solidariteit. Het idee “het moet anders, het moet samen” is door de burgers opgepakt.

In de gemeente Maastricht ziet men momenteel ruim zestig verschillende burgerinitiatieven, gerund door 25.000 vrijwilligers. GroenLinks juicht de vele particuliere zorg- en buurtacties toe. Van de burenhulp ‘Veur elkaar’ in Pottenberg en Mariaberg tot Coöperatie Blauwdorp. Van de vele buurthuiskamers tot de fietsenopknappers van Fietsbank Maastricht; initiatieven die al dan niet met gemeentelijke subsidie floreren.

GroenLinks wil dat:

  • Burgerparticipatie wordt gestimuleerd: burgers worden als zorgvragers, vrijwilligers, buurtbewoners of vanuit cliëntenorganisaties actief betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van het welzijns- en zorgbeleid. Burgers worden betrokken bij het benoemen van de problemen.
  • Bewoners worden gestimuleerd om gebruik te maken van hun ‘right to challenge’; manieren waarbij burgers gemeenten uitdagen en ruimte krijgen om initiatief te nemen of voorzieningen te organiseren of beheren.
  • Maastricht een eigen burgerbegroting krijgt. Iedere bewoner kan zodoende meepraten over de keuze van thema’s die hun directe leefomgeving beïnvloeden, de hoeveelheid geld per thema, en de projecten die per thema worden uitgevoerd.
  • Vrijwilligers en mantelzorgers beloond worden en in hen geïnvesteerd wordt;
  • Inwoners van Maastricht in een vroeg stadium al kunnen meepraten over belangrijke beslissingen en daadwerkelijk invloed hebben;
  • Zoveel mogelijk inwoners betrokken worden bij de stad en daarom gaan we experimenteren met verschillende manieren van inspraak. We denken aan ‘citizen conference’ à la G1000, bur-gerbegroting, burgerjury.