Smart cities

Smart Cities zijn steden die digitalisering, data en kunstmatige intelligentie inzetten om de leefbaarheid, duurzaamheid, bereikbaarheid, welzijn en economische ontwikkeling te vergroten.

De gemeente Maastricht kan met de slimme inzet van nieuwe technologie de stad beter besturen en daarmee haar grip op maatschappelijke vraagstukken vergroten. Dat ook Maastricht zich verder ontwikkelt tot een smart city is logisch en onvermijdelijk. Het biedt kansen voor werkgelegenheid, innovatie en het vinden van oplossingen voor (maatschappelijke) problemen. Maar er is ook een keerzijde: digitale voorzieningen in de stad, waar de overheid geen rol in heeft, nemen toe. Maar wat als je als burger niet zo ‘smart’ bent? Wanneer is datagebruik nog veilig en wettelijk en ethisch verantwoord? We willen niet dat Google, Facebook of andere tech-bedrijven de regie over nemen in onze stad. Dit zijn vragen, en zorgen, waar ook Maastricht een antwoord op moet formuleren.

GroenLinks wil dat:

  • De gemeente een samenhangende visie en passend beleid ontwikkelt om zo actief mogelijk regie te voeren over de ontwikkeling van de stad naar Smart City;
  • De inwoners van Maastricht erop kunnen vertrouwen dat zij zo min mogelijk door de overheid in hun privacy worden geschonden, in lijn met de GDPR / AVG.