Read this message in English via this link.

“De keuze om de zetel nu aan Menno te laten is voor mij drieledig. Ten eerste ben ik zeer overvallen door dit resultaat, waar ik zelf ook niet op had gerekend gezien mijn positie op de lijst. Ten tweede ben ik in onzekerheid over mijn gezondheidssituatie geraakt, anders dan ten tijde van de ledenvergadering waar de kandidatenlijst werd vastgesteld. Recent werd namelijk de aanname van een auto-immuunziekte bij mij vastgesteld, en dat heeft ingrijpende gevolgen, die ik nu nog niet kan overzien. Er komt wel in de nabije toekomst meer duidelijkheid over mijn ziektebeeld, maar pas ná 30 maart wanneer de nieuwe gemeenteraad wordt beëdigd”, aldus Anne Lucas. “Het laatste punt is dat voor het functioneren van de fractie belangrijk is dat Menno al gelijk op 30 maart aan de slag kan als raadslid en niet pas wanneer hij doorschuift bij een eventuele nieuwe coalitiedeelname. Daar staat tegenover dat ik zeer dankbaar ben voor het vertrouwen dat door zoveel kiezers in mij is gesteld. Het was dan ook geen gemakkelijke overweging en ik ga hoe dan ook wel aan de slag met het recht doen aan dat vertrouwen.”

Menno Janssen

“De afgelopen dagen waren voor mij natuurlijk een emotionele achtbaan voor wat betreft mijn politieke toekomst in de raad. Ik ben zeer dankbaar dat ik nu alsnog op 30 maart aan de slag kan als gemeenteraadslid en met veel passie en inzet mijn politieke werk van de afgelopen jaren mag voortzetten”, aldus Menno Janssen. “Tegelijkertijd voel ik ook de verantwoordelijkheid die nu op mijn schouders rust om te zorgen dat de mensen die hun stem hebben uitgebracht op Anne en het daarmee gepaard gaand vertrouwen niet wordt beschaamd. Ik ga dus samen met Anne aan de slag om de komende maanden het gesprek met deze kiezers aan te gaan om in overleg met hen – inhoudelijk dan wel procesmatig – recht te doen aan hun stem in de raad.”

“Ik heb met bewondering kennisgenomen van de overwegingen van Anne om tot de keuze te komen of ze nu wel of niet de raadszetel zou innemen”, aldus lijsttrekker en huidig wethouder van GroenLinks Gert-Jan Krabbendam. “Ik weet met wat voor morele dilemma’s zij heeft gekampt en hoe zorgvuldig ze tot dit besluit is gekomen. Daaruit alleen al blijkt voor mij de aanwinst die Anne voor onze fractie is, en ik kijk er dan ook graag naar uit om samen met haar de komende jaren verder te mogen samenwerken en te zorgen dat de stem van onze jongere inwoners zal worden gehoord.”

Mocht GroenLinks in de komende maanden weer aantreden als coalitiepartij, is Gert-Jan Krabbendam – zoals bekend – kandidaat-wethouder. In dat geval zal hij geen raadslid blijven en is Anne Lucas wederom eerste opvolger om de dan vacant komende raadszetel in te vullen. De komende maanden neemt Anne ook de gelegenheid om een afweging te maken over het dan invullen van die zetel. “In principe is mijn uitgangspunt dat ik dan wél toetreed tot de raad”, sluit Anne Lucas af.