Gert-Jan Krabbendam was – met een intermezzo tussen 2011 en 2014 in de Limburgse Provinciale Staten – sinds 2005 actief voor GroenLinks in de Maastrichtse politiek, waarvan de laatste vijf jaar als wethouder. Op 7 juli vond in een afgeladen stadhuis een afscheid plaats. Krabbendam kondigde daar aan de zomervakantie te willen benutten om zich te bezinnen op een rol in de Maastrichtse gemeenteraad in de komende jaren.

"In de afgelopen weken heb ik toch nog veel getwijfeld omdat het belang van de partij voor mij zwaarwegend is en juist in deze tijd van crises en polarisatie behoefte is aan een sterk GroenLinks in de Maastrichtse gemeenteraad. Daar staat tegenover dat ik al mijn tijd en energie wil aanwenden om op zo kort mogelijke termijn een nieuwe uitdaging te vinden, waarvan de kans groot is dat zo'n functie qua tijd of om andere redenen onverenigbaar is met het raadswerk. Uiteindelijk was voor mij doorslaggevend dat ik in juli een schitterend afscheid heb gehad: mooier dan dat zal het voor mij niet meer worden in de Maastrichtse politiek. Ik heb met andere woorden mijn hoogtepunt in de Maastrichtse politiek bereikt. In plaats van (ver) na mijn hoogtepunt te stoppen, is het daarom nu juist tijd voor mij om het uitzicht te benutten, mijn horizon te verleggen naar de volgende top en het pad op te gaan dat daar naartoe leidt.", aldus Krabbendam.

“De nieuwe fractieleden van GroenLinks Maastricht kunnen voortbouwen op het sterke imago dat in ruim twintig jaar is opgebouwd, waarmee we de tweede partij van de stad zijn geworden. Ik ben ervan overtuigd dat er voor de fractie nog vele hoogtepunten zullen volgen. Het is nu aan hen om die te bereiken en het juiste pad daar naartoe te vinden."

Ook Saskia Hermens verlaat eind deze maand de Maastrichtse gemeenteraad. Hermens is bijna twintig jaar actief geweest voor GroenLinks. Binnen de raad heeft ze bijgedragen aan het versnellen van het klimaatbeleid van de gemeente met de klimaat neutrale stad 2030, het uitdelen van regentonnen, het kinderbomen-plan, het energie neutrale Geusseltbad, de waterpunten en nog veel andere mooie initiatieven.

"Toen ik deze zomer de kans kreeg om bij de gemeente Valkenburg aan de Geul op het gebied van afval en circulaire economie aan de slag te gaan, heb ik deze kans aangenomen. Het besluit valt me best zwaar maar ik ben overtuigd dat dit voor mij op dit moment de beste keus is. De afgelopen twintig jaar zijn voorbij gevlogen, het was intensief waarbij alle emoties wel eens voorbij kwamen. Maar het was vaak ook heel erg gezellig. Ik ben vele ervaringen en vriendschappen rijker. Ik ben trots op alles wat ik heb betekend voor onze mooie stad en de manier waarop ik dit bereikte. Het was een mooie tijd en daarvoor wil ik alle mensen in en rondom de Maastrichtse politiek oprecht bedanken. Ik wens de fractie heel veel succes toe. Zij gaan zich met enthousiasme inzetten voor een groenere, socialere en duurzamere toekomst van onze stad.".

De 36-jarige Mark Mülders is sinds eind januari al burgerraadslid binnen de fractie van GroenLinks. Mülders is geboren en getogen in Zuid-Limburg en woont bijna 10 jaar in Maastricht.

"Het is een droom, maar tegelijkertijd had ik ook graag samen met Gert-Jan en Saskia verder vorm gegeven aan het GroenLinks geluid in Maastricht. Ik zal me constructief, maar ook positief-kritisch, opstellen. Maar ik heb vooral ook veel zin om te beginnen. Op thema’s zoals cultuur, eenzaamheidsbestrijding, diversiteit maar mogelijk ook op portefeuilles met groene accenten hoop ik de komende jaren ons GroenLinkse geluid te laten horen voor een sociaal en duurzaam Maastricht". 

"GroenLinks is Gert-Jan en Saskia zeer dankbaar voor hun gezamenlijke 38 jaar aan inzet voor de idealen van GroenLinks in Maastricht. Uiteraard vinden we het zeer jammer als we afscheid moeten nemen van zulke ervaren, gedreven en idealistische mensen, maar we hebben alle begrip en waardering voor de afwegingen die zij hebben gemaakt en die hebben geleid tot hun beslissing het stokje over te dragen", aldus Rob Pouw namens bestuur van GroenLinks Maastricht-Heuvelland.

"Ik heb ervaren dat ze daarbij zeker niet over één nacht ijs zijn gegaan, hetgeen blijk geeft van hun betrokkenheid bij en loyaliteit aan GroenLinks én Maastricht. Het is nu aan anderen om op hun werk voort te bouwen."

Op de raadsvergadering van 27 september worden daarmee drie nieuwe raadsleden van GroenLinks beëdigd: Mark Mülders, Anne Lucas en Coen van Gugten. Meer over hen via de pagina 'Onze mensen'.