Nieuwe fractie blikt vooruit

De nieuwe fractie kijkt uit naar de samenwerking met elkaar, met collega partijen, en natuurlijk met de stad:

"We staan voor grote uitdagingen als stad, en die gaan we als GroenLinks graag aan. Denk aan de energiecrisis en de dreigende armoede. Dit is het moment waarop we weer écht gaan bouwen aan onze idealen met een nieuwe fractie. We kijken er met de nieuwe fractie, vanuit de oppositie, naar uit om prettig samen te werken met alle partijen in de raad. Daarbij willen we met nadruk politiek bedrijven die niet alleen namens of over over mensen spreekt, maar vooral mét en vóór hen."

-- Fractie GroenLinks Maastricht -- 27 september 2022
 

Anne Lucas (25)

Anne Lucas werd in maart 2022 met een groot aantal voorkeurstemmen gekozen in de Maastrichtse gemeenteraad. Afgelopen zomer nam ze de vrijvallende zetel van Menno Janssen in. "Hoewel het ook voor mij een grote verrassing was dat ik in maart werd gekozen, zie ik het als een eer en voorrecht om volksvertegenwoordiger te mogen zijn en stem te geven aan die inwoners van onze stad die op dit moment ondervertegenwoordigd zijn in de Maastrichtse gemeenteraad."
 
Anne Lucas studeert European Studies en is met de afrondende fase van haar studie bezig. In de afgelopen jaren heeft ze zich onder meer via Amnesty International bezig gehouden met mensenrechten en heeft ze in de universiteit gewerkt als studentmedewerkster in het International Student Helpdesk, waar ze studenten hielp met onder andere zorgverzekeringen, belastingen en toeslagen.

Anne Lucas
Mark Mülders

Mark Mülders (36)

Mark Mülders is sinds eind januari al burgerraadslid binnen de fractie van GroenLinks. Mülders is geboren en getogen in Zuid-Limburg en woont bijna 10 jaar in Maastricht. "Ik ben van plan me constructief, maar ook positief-kritisch, opstellen. Maar ik heb vooral ook veel zin om te beginnen. Op thema’s zoals cultuur, eenzaamheidsbestrijding, diversiteit maar mogelijk ook op portefeuilles met groene accenten hoop ik de komende jaren ons groene en linkse geluid te laten horen voor een sociaal en duurzaam Maastricht".

Eerder was Mark werkzaam in de GGZ o.a. in Maastricht. Tegenwoordig werkt hij in de sociaal-culturele sector, als werknemer en zelfstandig ondernemer. Mark kijkt er naar uit om de zetel van Saskia Hermens in te nemen en is Saskia dankbaar voor alles wat ze voor GroenLinks heeft betekend de afgelopen 20 jaar. 

Coen van der Gugten (69)

Coen van der Gugten was vanaf 2014 al actief als raadslid voor GroenLinks, en heeft veel bereikt op dossiers binnen ruimte, wonen en mobiliteit. Hij speelde een rol bij onder meer de zelfbewoningsplicht, de doelgroepenverordening voor betaalbaar bouwen, de transformatie van de ENCI-groeve, meer ruimte voor voetgangers en fietsers, gerichte studentenhuisvesting en kansen voor het Landbouwbelang. Coen is binnen GroenLinks Maastricht een van de drijvende krachten achter ons pleidooi voor het sluiten van de kerncentrale Tihange, en het vliegveld Maastricht-Aachen-Airport. 

In zijn werkzame leven is Coen actief als ondernemer in automatisering en audiovisuele techniek. 
 

Coen van der Gugten