Nieuws

Update transformatie ENCI-groeve

De transformatie van de ENCI-groeve heeft de laatste tijd (gelukkig) ineens weer ieders aandacht.
Wat daar na 100 jaar mergelwinning wordt ondernomen om een prachtig en spannend gebied terug te geven aan de Maastrichtenaren is belangrijk: het is een groot en langjarig project waar we heel lang heel veel plezier van kunnen hebben met zijn allen. Als we het goed doen, tenminste.

Lees verder

Bootactie in Tihange om Doel en Tihange gesloten te krijgen

Bootactie in Tihange om kerncentrales gesloten te krijgen:

29 september 2018

Op 14 oktober vinden in België gemeenteraadsverkiezingen plaats . Een uitstekend moment om het sluiten van de reactoren Tihange 2 en Doel 3 onder de aandacht te brengen van Belgische kandidaat politici. Immers zij zullen straks coalitieakkoorden afsluiten en de mogelijkheid hebben om Tihange en Doel daarin een plek te geven.

Om die reden vindt op 29 september een Euregionale actie plaats tegenover de verouderde kerncentrale van Tihange. Euregionaal betekent dat naast deelnemers uit België ook deelnemers uit Nederland en Duitsland mee zullen doen met deze actie.

Lees verder

Marlise Korsten stelt schriftelijke vragen over inkoop Jeugdbescherming

Jeugdzorg

Vanochtend verscheen in Trouw een artikel over het feit dat gemeenten hun jeugdbescherming onder de afgesproken kostprijs inkopen. Deze kostprijs is tot stand gekomen op basis van afspraken tussen de VNG en Jeugdzorg Nederland. In het artikel wordt gemeld dat wethouder Jongen van Maastricht tegenover tijdschrift Binnenlands Bestuur toegeeft dat de tarieven die in zijn regio zijn afgesproken ook onder de kostprijs liggen.

Lees verder

Kom naar de Kantine in Actie

Gezellig, samen met de bus naar "de Kantine in Actie"!

Zondag 9 september verzamelen om 10:45 voor de hoofdingang van Maastricht Centraal Station.

Vertrek 11 uur. Deelname en reis gratis! Wel graag even aanmelden.

Details vind je hier