Nieuws

Schriftelijke vragen status Landbouwbelang

Op 19 maart j.l. ontvingen we een brief met als onderwerp toezegging raadsinformatieronde 29 januari 2019. In die brief wordt aan het einde geconcludeerd dat dat het Landbouwbelang een vrijplaats is.
Deze brief heeft ons verbaasd en op grond daarvan sturen we deze vragen.

Banka studio’s

Op 11 april kwam het overleg tussen de organisatie Stichting M-LABroz die strijd voor het behoud van de Voormalige studio van L1, tot stilstand. We waren vanuit GroenLinks geschrokken over deze impasse, omdat we de zaak op de voet volgen en er naar onze mening een goede bussinesscase ligt.

Lees verder