Nieuws

Moties en amendementen afgelopen jaar

We hebben niet stilgezeten, het afgelopen jaar!

Het zomerreces loopt ten einde.

Tijd voor een overzicht van de moties en amendementen die we het afgelopen jaar (mee) hebben ingediend.

Lees verder

Regentonnen motie

Op de raadsvergadering van 28 mei heeft de volledige raad ingestemd met een motie van GroenLinks om het gebruik van regentonnen te stimuleren onder onze inwoners.

Lees verder

Cultuurvisie Maastricht

Onze motie, waarin het college van B en W werd opgeroepen om zo spoedig mogelijk een Maastrichtse samenhangende visie te ontwikkelen op het gebied van Cultuur werd unaniem aangenomen.

Lees verder