Nieuws

Buurt Nazareth geeft een dubbel beeld

Ons buurtgesprek van zaterdag 7 september leverde een dubbel beeld op van de buurt. Aan de ene kant wonen mensen er lang en naar tevredenheid, maar er waren ook flink wat geluiden van misnoegen.

Lees verder

Moties en amendementen afgelopen jaar

We hebben niet stilgezeten, het afgelopen jaar!

Het zomerreces loopt ten einde.

Tijd voor een overzicht van de moties en amendementen die we het afgelopen jaar (mee) hebben ingediend.

Lees verder

Regentonnen motie

Op de raadsvergadering van 28 mei heeft de volledige raad ingestemd met een motie van GroenLinks om het gebruik van regentonnen te stimuleren onder onze inwoners.

Lees verder

Cultuurvisie Maastricht

Onze motie, waarin het college van B en W werd opgeroepen om zo spoedig mogelijk een Maastrichtse samenhangende visie te ontwikkelen op het gebied van Cultuur werd unaniem aangenomen.

Lees verder